باراس

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


متن پرواز روباه
 
ادبیات تخصصی – داستان پرواز روباه برای پایه پنجم
adabiattakhasosi.blogfa.com/post/55
Translate this page
داستان پرواز روباه برای پایه پنجم. حکایت کرده اند در زمانهای خیلی خیلی قدیم که هنوز اتوبوس اختراع نشده بود، روزی کلاغ و دارکوب و روباهی سوار هواپیما شدند تا از سمرقند به بخارا سفر کنند. این سه دوست، خیلی اهل شوخی بودند. آنها با همه چیز و همه کس شوخی میکردند و میخندیدند. در این سفر، هنگامی که هواپیما اوج گرفت، به یکدیگر …
esmaeltavakol.blogfa.com همه چی – داستان شوخی روباه با مهماندار هواپیما
esmaeltavakol.blogfa.com/…/داستان-شوخی-روباه-با-مهماندار-هواپیما
Translate this page
حالا کاری نداریم که روباه روی سقف یک مرغداری سقوط کرد و پس از سقوط خود را تکاند و شکمی از عزا در آورد؛ولی این حکایت قدیمی چند نتیجه دارد که در پندآموزی آن نباید شک کرد: نتیجه ی اخلاقی:اگر پرواز بلد نیستی مثل بچه ی آدم سوار هواپیما شو و حرف نزن. نتیجه ی جنگلی:شوخی با مهمان دار هواپیما در آسمان مثل بازی با دم شیر است.
[PDF]متنهاي شنيداري كتاب فارسي پنجم
https://bayanbox.ir/view/…/متنهای-شنیداری-کتاب-فارسی-پنجم.pd…
Translate this page
ﻣﺘﻦ. ﻫﺎي. ﺷﻨﯿﺪاري. ﮐﺘﺎب. ﻓﺎرﺳﯽ. ﭘﻨﺠﻢ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻣﺘﻦ. ﻫﺎي. داﺳﺘﺎﻧﯽ. ﺑﺮاي. درك. ﺷﻨﯿﺪاري. اﯾﻦ. ﻣﺘﻦ. ﻫﺎ. ﺑﺎﯾﺪ. درك. ﺷﻨﯿﺪاري. داﻧﺸﺂﻣﻮزان. را. در. دو. ﺟﻬﺖ. زﯾﺮ. ﺗﻘﻮﯾﺖ. ﮐﻨﻨﺪ. : اﻟﻒ. ) ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ. ب. ) ﭘﺎره. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. آواﯾﯽ … ٢. داﺳﺘﺎن ﻫﺎي. ﺷﻨﯿﺪاري. در. ﻓﺎرﺳﯽ. ﭘﻨﺠﻢ. ﮐﺮم. ﺷﺐ. ﺗﺎب. ﭘﺮواز. روﺑﺎه. ﺻﺪاي. ﺳﮑّﻪ. ﮐﺮم ﺷﺒﺘﺎب. ﮔﺮوﻫﯽ. ﻣﯿﻤﻮن. در. ﮐﻮﻫﯽ. زﻧﺪﮔﯽ. ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ . ﯾﮏ. ﺷﺐ،. ﺑﺎد. ﺳﺮدي. ﺷﺮوع. ﺑﻪ. وزﯾﺪن. ﮐﺮد . ﻣﯿﻤﻮن. ﻫﺎي. ﺑﯿﭽﺎره،. ﺑﻪ.
متن داستان پرواز روباه – سلام دنیا!
nicom.ir/متن-داستان-پرواز-روباه/
Translate this page
متن داستان پرواز روباه ادبیات تخصصی – داستان پرواز روباه برای پایه پنجم adabiattakhasosi.blogfa.com/post/55. Translate this page
داستان پرواز روباه برای پایه پنجم. حکایت کرده اند در زمانهای خیلی خیلی قدیم که هنوز اتوبوس اختراع نشده بود، روزی کلاغ و دارکوب و روباهی سوار هواپیما شدند تا از سمرقند به بخارا سفر کنند.
متن داستان پرواز روباه | لونا
mturd.ir/متن-داستان-پرواز-روباه/

 NS