تولید و عرضه خرپای فلزی صنعتی در تناژ انبوه
ارسال به تمام نقاط ایران

۱- کاهش قیمت بدلیل صرفه جویی در مصرف (یک کیلو گرم در هر متر طول تیرچه) و مقرون به صرفه در مقایسه با تیرچه های سنتی

۲ – طراحی کاملا مهندسی توسط نرم افزار تولید شده در دفتر فنی شرکت اتحاد بناب بر اساس مفاد نشریه ۹۴ سازمان برنامه و بودجه.
۳ – رعایت مناسب فواصل گام زیگزاگ ها  دقت در ارتفاع و یکسان بودنن میلگردهای عرضی یکسان بودن زاویه زیگزاگ ها در طول تیرچه
۴- یکسره (یک تکه) بودن کلیه میلگرد های فوقانی و تحتانی .
۵- اطمینان از کیفیت محصول
۶-امکان ارسال به تمامی نقاط کشور و صرفه جویی در هزینه حمل و نقل
(ده هزار متر در یک تریلر)
۷-سهولت و سرعت نصب
۸-سبک سازی سقف
۹-صرفه جویی در فضا و زمان اجرای پروژه
۱۰-اتصال اجزا با استفاده از جوش نقطه ای تمام اتوماتیک و کاهش زمانن جوش تا چند دهم ثانیه ، نتیجتاً حذف اثرات منفی جوش دستی.
۱۱-امکان سفارش طول مورد نظر و جلوگیری از ضایعات برشی از ۱متر الیی ۱۳٫۵ متر
۱۲-استفاده از میلگرد نورد گرم دیده جهت میلگردهای طولی بالایی وو زیرین
۱۳-عدم لرزش سقف حتی در دهانه های بزرگ
۱۴-عدم انتقال حرارت و صدا بین طبقات
۱۵-بارگیری، توزین و حمل تا پای کارگاه شما توسط شرکت اتحاد بناب.
۱۶-مقاوم بودن خرپا با استفاده از کشش میلگرد
همچنین شرکت آمادگی ارایه تیرچه بتن ریزی شده را دارد.